Своје школовање започело је 56 ученика првог разреда.

Фотографије: