Упис ученика у 1. разред 2022/23

Формулар – упис  за школску годину 2022/23.

Упишите име и презиме ученика
Упишите име и презиме једног од родитеља/старатеља
Упишите датум рођења ученика у формату дан.месец.година (пример : 31.11.2013)
Упишите место рођења ученика
Упишите адресу пребивалишта ученика
Упишите матични број ученика
Упишите ЈМБГ родитеља/старатеља
Упишите контакт телефон
Електронска поштанска адреса родитеља/старатеља