Упис 2022/23

Поштовани родитељи,

евидентирање деце за упис у први разред, за школску 2022/23. годину, почиње 01.04.2022. године и вршиће се :

1. у школи
2. електронским путем. Приликом пријављивања, потребно је да родитељ достави следеће податке на емаил школе : osbratstvo.pa@gmail.com.

-име и презиме детета, датум и место рођења, ЈМБГ, адресу становања
-име и презиме мајке, ЈМБГ, стручну спрему, телефон и адресу становања
-име и презиме оца, ЈМБГ, стручну спрему, телефон и адресу становања

Подсећамо да је упис у први разред обавезан за сву децу рођену од 01.03.2015. до 01.03.2016. (завршно са 28.02.2016.)

Ко жели може користити и онлајн форму на сајту школе : Упис 2022/23
Након пријављивања, родитељ ће добити све информације о начину уписа, као и термин за тестирање детета.

Управа школе