Колектив

Ненаставно особље

Директор школе: Ксенија Кићос Царевић
Секретар: Мирко Зотовић
Педагог: Бојана Контић
Библиотекар: Гордана Ранимиров

Наставно особље

Разредна настава

Анка Котваш
Бранислава Зељковић
Валерија Като
Драгана Недељковић

Јасмина Младеновић
Славица Мијовић
Снежана Ђорђевић
Снежана Кривокућа

Предметна настава

Српски језик
Ана Кајловиц
Даница Вулићевић

Грађанско васпитање
Лидија Борбанди Варга

Енглески језик
Зорана Бајић
Милица Стојковић Брзаковић

Немачки језик
Андреа Миоков

Словачки језик
Ана Злоцхова

Мађарски језик
Лидија Борбанди Варга
Тамара Живојинов

Географија
Адријана Каталинић Даждеа
Звонимир Нићифоровић
Еде Мађар

Биологија
Драгана Младенов Дрча
Золтан Биро

Историја
Данијела Пантовић

Математика
Марија Михајлов
Данијела Гаврановић
Моника Нађ

Физика
Ђурђевка Ђаловић
Ева Ђери Лукач

Хемија
Ђурђевка Ђаловић

Музичка култура
Горан Јанић
Шандор Ђерфи

Ликовна култура
Милица Ускоковић
Сандра Јовановић
Михаил Сатмари

Техника и технологија
Вера Вијатов Милићев
Атила Боршош

Информатика
Атила Боршош
Верица Бјелица

Физичко и здравствено васпитање
Миливоје Марковић
Сава Живанов

Верска настава
Радан Шарић
Бранислав Кулик