Информације

Основна школа “Братство – јединство”

Адреса : Шандора Петефија 33-35, Панчево, АПВ, Србија
Телефон : 013/348080
Факс : 013/348080
Жиро рачун : 840-559660-24
Матични број : 08057265
ПИБ : 101054250
Делатност : 8520
Веб adresa : osbratstvo.edu.rs
Контакт форма : школа-контакт
Е-маил :
direktor@osbratstvo.edu.rs, osbratstvo.pa@gmail.com